Groenonderhoud: zelf doen of uitbesteden?

Het groenonderhoud in de wijken Overwhere, Wheermolen en Weidevenne is onder de maat. Dat meldt wethouder Tijmstra in een halfjaarlijkse rapportage aan de raad.

Het groenonderhoud in Overwhere en Wheermolen is destijds gegund aan Werkom. Omdat de Werkom-medewerkers na hun opleiding snel uitstromen kan Werkom de kwaliteit van het onderhoud in de twee wijken niet waarborgen. De aannemer die het groen in Weidevenne onderhoudt kon afspraken niet nakomen: men beloofde meer dan werd waargemaakt. De gemeente heeft daarom besloten dat het contract met die aannemer in februari 2020 niet wordt verlengd.

Tijmstra legt nu aan de raad de vraag voor: gaan we het onderhoud van die wijken in eigen beheer doen of wordt toch gekozen voor een nieuwe aanbesteding. De eigen groenvoorziening werkt nu alleen in het centrum en De Gors. De aannemer voor Purmer-Noord en -Zuid voldoet volgens de gemeente aan de gestelde eisen. Purmerend heeft ruim 27.000 m2 heesterbeplanting die niet op niveau is, aldus Tijmstra. Dat moet worden vervangen, maar vanwege de hoge kosten kan maar een deel daarvan worden vervangen. Voor nieuwe beplanting is momenteel amper geld beschikbaar. Begin 2020 wordt bekeken wat dan de financiële middelen zijn.