Eerste flexwoningen geplaatst

Aan de Kanaaldijk zijn maandag 18 november de eerste twee van in totaal 200 tijdelijke woningen geplaatst. Er zijn nog drie andere locaties waar tijdelijke woningen komen: Etserstraat, Karekietpark en Verzetslaan (bij McDonalds). De eerste woningen worden, als alles meezit, in februari/maart opgeleverd. Dat het langer duurt heeft te maken met de aanleg van electra.

De tijdelijke woningen zijn bestemd voor een kwetsbare groep Purmerenders. het is de bedoeling dat zeventig procent van de tijdelijke woningen wordt toegewezen via het WMO-loket. De overige dertig procent gaat via loting.