Zes extra lichtmasten voor FC Purmerend

FC Purmerend wil graag zes nieuwe lichtmasten erbij hebben. De masten zijn nodig om het structureel tekort aan trainingscapaciteit in de donkere uren op te lossen. Het college stelt de gemeenteraad voor om akkoord te gaan met een ‘verklaring van geen bedenkingen’. Dat is nodig om het bestemmingsplan te kunnen aanpassen. De club heeft omwonenden per brief geïnformeerd over haar plannen en er zijn bij de gemeente geen bezwaren binnengekomen.

Aanpassen van het bestemmingsplan is noodzakelijk omdat de nieuwe lichtmasten vijftien meter hoog worden in plaats van negen meter, een hoogte die in het bestemmingsplan is vastgelegd. De extra hoogte is volgens de voetbalclub nodig om het veld goed te kunnen verlichten. Volgens het college heeft onderzoek uitgewezen dat ’er geen sprake is van onevenredige lichthinder voor omwonenden en het verkeer op de A7.’ Ook ecologisch is er groen licht. Het plan botst niet met de wet natuurbescherming, mits rekening wordt gehouden met het broedseizoen van vogels.