Stop op bedrijfsverzamelgebouwen in Baanstee-Noord

Het college heeft besloten tot een stop op extra bedrijfsverzamelgebouwen op de Baanstee-Noord. De aanvraag voor een extra pand was de directe aanleiding voor het besluit. In een brief aan de Raad geeft ze aan dat bedrijfsverzamelgebouwen onvoldoende bijdragen aan werkgelegenheid, moeizaam beheersbaar zijn en ook geen bijdrage leveren aan de gewenste uitstraling van dit bedrijventerrein.

Verantwoordelijk wethouder Mario Hegger (Stadspartij) vertelt dat het besluit is genomen op basis van de ervaringen met de huidige vier bedrijfsverzamelgebouwen. 'Je ziet dat de panden opgekocht worden door ontwikkelaars, die ze vervolgens doorverhuren. Of ze worden gekocht voor opslag en dat gebeurt soms ongebreideld, zowel binnen als buiten op de stoep. Controleren en handhaven is die situaties is heel moeilijk'. 

Een uitzondering wil het college maken voor bedrijven die aantoonbaar met elkaar gaan samenwerken. Andere aanvragers verwijst ze naar de bestaande bedrijfsverzamelgebouwen, waar nog extra ruimte gecreeerd kan worden. Volgens Hegger staat elders in de stad voldoende ruimte leeg.