Wethouder: voorbereid op uitbraak Coronavirus

De kans is niet zo groot, maar mocht het Corona virus toch in deze contreien opduiken, dan zijn de gemeente en de GGD Zaanstreek-Waterland voorbereid, meldt verantwoordelijk wethouder Harry Rotgans in een brief aan de raad.

Alhoewel het virus is aangetroffen in Duitsland, Frankrijk en Italië is de kans op import naar Nederland nog steeds klein, aldus Rotgans. Desondanks zijn landelijk al maatregelen getroffen. Zo moeten patiënten met een vermoeden van besmetting bij de GGD worden gemeld, zodat maatregelen kunnen worden getroffen om verdere besmetting te minimaliseren of voorkomen.

Inwoners kunnen met vragen over het virus terecht bij de GGD Zaanstreek-Waterland of hun huisarts. De GGD heeft informatie over het virus op haar website geplaatst: www.ggdzw.nl. Mocht  Purmerend toch getroffen worden door een uitbraak van het virus, dan worden bestaande crisisstructuren in werking gezet. ‘Burgemeester Bijl is als voorzitter van de Veiligheidsregio verantwoordelijk voort de bestrijding van het virus. Daarbij is er inhoudelijke advisering vanuit de GGD. Het bestuur van de Veiligheidsregio is verantwoordelijk voor de voorbereiding van deze bestrijding. Die voorbereiding is voltooid en de GGD staat 24 uur per dag paraat om direct in actie te komen’, aldus de wethouder. Extra maatregelen acht hij vooralsnog niet nodig.