150.000 COVID-19 vaccinaties door de GGD Zaanstreek-Waterland

Woensdag 2 juni heeft de GGD Zaanstreek-Waterland (Z-W) de 150.000ste vaccinatie gezet. Een mijlpaal voor de GGD. Suzanne Borsboom was de gelukkige. Zij kreeg uit handen van directeur Ferdinand Strijthagen een grote bos bloemen uitgereikt.  Borsboom: ‘Ik doe het vooral om de pandemie te stoppen. Je ziet het effect van inenten, dat is heel fijn’.

Waar Suzanne Borsboom enthousiast is over het zichtbare effect van inenten heeft directeur Strijthagen zorgen over de vaccinatiebereidheid onder sommige groepen. ‘Vooral voor mensen in probleemwijken, met een migratieachtergrond en voor laaggeletterden is de algemene informatie niet voldoende. We bereiken deze mensen niet genoeg en daarom is voor hen extra inzet nodig’.

Sinds 15 januari, de dag van de eerste prik, heeft de GGD Z-W gemiddeld zo’n 25.000 vaccinaties per maand gezet. Op dit moment zijn dat er 14.000 per week. Een aantal dat vanaf 7 juni nog verder zal oplopen naar 40.000. Vooral  mogelijk door het toenemende aantal beschikbare vaccins.

Mensen die nog ideeën hebben over hoe diverse doelgroepen tot vaccineren te bewegen, kunnen terecht bij de afdeling communicatie van de GGD via het algemene nummer van de GGD; 0900-2545454.