Gemeenten kiezen Medipoint voor hulpmiddelen

De firma Medipoint is de nieuwe leverancier van rolstoelen, scootmobielen en andere producten zodat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeenten van de regio Zaanstreek-Waterland hebben het contract gezamenlijk aanbesteed en Medipoint kwam als beste uit de bus. Het hulpmiddelencontract was de afgelopen jaren in handen van Meyra.

Medipoint gaat minimaal vier jaar voor de gemeenten aan de slag en als alles goed verloopt kan dat contract worden verlengd naar zeven jaar. Gemeenten hebben in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) de wettelijke taak om voorzieningen en hulpmiddelen te bieden aan inwoners met een beperking.¬†Gebruikers van hulpmiddelen zijn al door de gemeente en de nieuwe leverancier ge√Įnformeerd over de verandering. Gebruikers houden hun hulpmiddelen, maar moeten voor service en onderhoud contact opnemen met Medipoint.