Karekietpark: ‘hart van de wijk’

Omwonenden hebben tijdens enkele bijeenkomsten meegedacht over de vraag hoe het Karekietpark er in de nabije toekomst uit moet zien en wat daar voor moet gebeuren. De gemeente heeft de meningen en ideeën geïnventariseerd en verwerkt in een visie. Bijna alle aanwezige omwonenden spraken over een centrale ontmoetingsplaats: Karekietpark als ‘hart van de wijk’.

Veelgenoemde onderwerpen waren groen, voorzieningen, bouwhoogtes, parkeren, bereikbaarheid, sporthal, basisschool en het combineren van functies. Het onderwerp wonen is amper ter sprake gebracht: omwonenden zagen wel kansen voor woningbouw in het gebied en dan met name in wonen boven een winkelcentrum en andere voorzieningen, met aandacht voor bouwhoogtes.

Voor wat betreft voorzieningen waren er voor suggesties. De verouderde sporthal vervangen door een grotere, uitbreiding van de Klimop school, vernieuwen van biljartcentrum, kinderopvang en wijkcentrum. Het winkelcentrum zou verbouwd moeten worden. Omwonenden ervaren het centrum als somber en naar binnen gekeerd. Ze zouden ook graag openbare recreatieve voorzieningen zien, zoals een voetbalkooi, basketbalveld, fitness circuit of een speelplaats.

Omwonenden zijn kritisch over de verkeerssituatie. Het parkeren is te verspreid en er is te weinig parkeergelegenheid. De verbinding tussen oost en west voor fietsers en voetgangers (door middel van de tunnel) ervaren ze als onveilig. De omwonenden denken aan opwaarderen van de bestaande tunnel, een oversteekplaats over de S. Allendelaan, in combinatie met een tunnel of een (half) verdiepte ligging van de S. Allendelaan. Ook de parallelweg, fietspaden en vindbaarheid van de voorzieningen kunnen beter.

De gemeente heeft in een brief aan omwonenden de resultaten van de bijeenkomsten gepresenteerd en de suggesties en ideeën op een rijtje gezet. In de brief is meteen ook een winstwaarschuwing afgegeven: niet alle suggesties worden verwerkt in de visie. Er moeten keuzes worden gemaakt, soms omdat suggesties tegenstrijdig zijn, of er is geen geld voor. Het was de bedoeling om snel weer een bijeenkomst met de buurt te beleggen om de visie te bespreken, maar corona gooide roet in het eten. De gemeente beraadt zich nu over de vraag hoe verder gevolg kan worden gegeven aan dit project.


Meer nieuws