Verhuizing milieustraat naar Baanstee-Noord beklonken

Lange wachttijden voor de milieustraat en verkeersoverlast op de van IJsendijkstraat. Dat daar een einde aan moet komen, daarover zijn alle politieke partijen in Purmerend het wel eens. De discussie in de commissie Stedelijke ontwikkeling en Beheer ging vooral over de vraag welke oplossing daarvoor de beste is. Moet alleen de grofvuilvoorziening naar de Baanstee-Noord of de totale milieustraat inclusief kantoor en kantine?

Al tijdens de eerste termijn bleek dat een meerderheid van de politieke partijen uit coalitie en oppositie de voorkeur geeft aan een totale verhuizing naar een grote kavel op de Baanstee-Noord. Het AOV, CDA, D66, Leefbaar Purmerend, PvdA en de Stadspartij onderkennen de problemen waar de huidige milieustraat mee kampt. Groeicapaciteit ontbreekt en het grofvuil veroorzaakt een steeds drukker wordende van IJsendijkstraat. Voor woordvoerder Beijert van GroenLinks biedt de grote kavel in de Baanstee-Noord bij uitstek de gelegenheid om een duurzame milieustraat te realiseren, waarin hergebruik van materialen, het stimuleren ervan en voorlichting erover hand in hand gaan.  Zijn pleidooi werd gedeeld door de SP, die in de buurt van de nieuwe milieustraat ook bedrijven wil zien die zich toeleggen op herbruikbare materialen en grondstoffen. Verantwoordelijk wethouder van Meekeren (D66) zegde toe te kijken naar hun voorstellen. 

Voor de tegenstemmende partijen; Gemeentebelangen Purmerend (GBP), PVV en VVD, is vooral het kostenplaatje van 15,5 miljoen een heikel punt. Reden voor in ieder geval PVV en GBP om te kiezen voor het enkel verhuizen van de grofvuilvoorziening. De VVD volgt nog een ander spoor. Woordvoerder van Elden vindt dat er te weinig onderzoek is geweest naar uitbreiding op de huidige locatie. De naastgelegen busremise zou verplaatst kunnen worden en het vrijkomende terrein gebruikt. Wethouder van Meekeren (D66) wees erop dat het onderzoek waar van Elden op hint, eerder is uitgevoerd en toen afgewezen. Omdat een grote meerderheid voor het voorstel is, gaat het als hamerstuk naar de raadsvergadering op 25 juni.