Julianastraat met lantaarnpalen in oude stijl

Het definitieve besluit is gevallen in de afgelopen raadsvergadering. Er gaat geld van het groot onderhoud voor de Noord-Zuidroute naar de reconstructie van de Julianastraat ten behoeve van de verkeersveiligheid, het wijzigen van de afvalinzameling en de riolering. Een lang participatietraject van zes jaar met de bewoners is eraan voorafgegaan. En toch gebeurde er op het laatst van het traject nog iets onverwachts. Politieke partijen honoreerden unaniem alsnog een langgekoesterde wens van bewoners voor het plaatsen van lantaarnpalen in oude stijl. Te vergelijken met die in de Korte Vooruitstraat en de Herengracht.

Het geld voor de reconstructie van de Julianastraat komt beschikbaar door uitstel van het dit - en volgend jaar geplande grootonderhoud aan de Noord-Zuidroute waaronder de Salvador Allende- en de Den Uyllaan. Met de autoluwe binnenstad in het verschiet wordt dat een belangrijke doorgaande route met mogelijk meer rijstroken.  Onderzoek daarnaar gaat de komende jaren plaatsvinden. Met het oog hierop heeft het college en dan nu ook de raad gekozen voor uitstel van dat grootonderhoud. Beperkte verbeteringen komen daarvoor in de plaats. Het geld dat over is, komt ten goede aan de reconstructie van de Julianastraat. Met als kers op de taart; de realisatie van lantaarnpalen in oude stijl. 

Met een lange lijst handtekeningen en een goed gedocumenteerde inspreker kregen de bewoners de politieke partijen achter zich. Verantwoordelijk wethouder Tijmstra (CDA) noemde het een 'mooie' zet van de bewoners en deelde vervolgens mee dat de lantarens in het plan zijn opgenomen.