Jeugd drinkt en rookt steeds minder

Landelijk stagneert de trend, maar leerlingen in het middelbaar onderwijs in de regio Zaanstreek-Waterland laten steeds vaker drank en sigaretten staan. Dat blijkt uit de Gezondheidsmonitor van de GGD’en en het RIVM. De instanties deden onderzoek onder leerlingen uit de tweede en vierde klas van het middelbaar onderwijs.

Uit het onderzoek komt naar voren dat er grote regionale verschillen zijn in gebruik van alcohol en het opleidingsniveau qua roken. Zo drinken jongeren in Zaanstreek-Waterland minder dan gemiddeld in Nederland. En roken vmbo’ers meer dan leerlingen van havo en vwo.  Met de uitkomsten van deze Gezondheidsmonitor kan lokaal of regionaal een aanpak gekozen worden gericht op risicogroepen. Dit kan bijdragen aan het halen van de ambitieuze doelstellingen uit het Nationaal Preventieakkoord: geen tabak- en alcoholgebruik onder de 18 jaar in 2040.

Er wordt in de regio fors minder gerookt dan tien jaar geleden. Van de jongeren in de regio Zaanstreek-Waterland rookt 2.6% minstens één keer per week. In 2010 was dit in de regio nog 13%. En ook de drank laten ze vaker staan. Achttien procent van de jongeren heeft in de laatste vier weken alcohol gedronken ook dat is minder dan landelijk (27%) en veel minder dan in 2010 (48%).

GGD Zaanstreek-Waterland heeft, samen met alle GGD’en in het land en met het RIVM, gegevens over gezondheid en leefstijl verzameld in het najaar van 2019. Landelijk deden ruim 170.000 leerlingen uit klas 2 en 4 van het reguliere voortgezet onderwijs mee aan het onderzoek. In Zaanstreek-Waterland waren dit er ruim 5400. De Gezondheidsmonitor Jeugd vindt elke vier jaar plaats. Naast roken en alcoholgebruik zijn er nog tal van andere gezondheidsgerelateerde onderwerpen uitgevraagd.