‘De Purmer-Noord is zeker geen getto’

De tweejaarlijkse omnibusenquête gaf ook dit keer een goed beeld van de kijk van Purmerenders naar de diverse wijken. Wijkwethouder Mario Hegger benadrukt dat de wijk Purmer-Noord met de laagste score absoluut geen verloren zaak is.

‘‘De Purmer-Noord heeft een 7,2 gescoord in de enquête. Dat is een prima resultaat’’, aldus Hegger. ‘‘In de raad is door één raadslid de opmerking geplaatst dat de Purmer-Noord een ‘getto’ zou zijn, maar in Purmerend kennen we dat soort wijken helemaal niet. Een getto is een wijk met veel problemen en veel leegstand. Kortom een wijk die eigenlijk hopeloos verloren is.’’

Overigens neemt de wethouder niemand iets kwalijk over de opmerking: ‘‘De opmerking is heel voorzichtig geplaatst en toen er tegenstand uit de raad kwam, werd er afstand gedaan van de opmerking.’’

Echter, er zijn volgens de wethouder genoeg punten om te verbeteren in de wijk. ‘‘Als we kijken naar meldingen van afvaloverlast adviseer ik mensen om personen aan te spreken op het vuil. Heeft dit geen resultaat kan er melding voor gemaakt worden via de gemeente-app.’’ Een ander punt van verbetering is de hoeveelheid hardrijders op de doorgaande wegen binnen de wijk. ‘‘Ik zou graag in de toekomst willen zien, dat er ‘FLEX-drempels’ worden geplaatst op deze wegen. Een bus kan dan bijvoorbeeld makkelijk doorrijden, maar auto’s moeten afremmen voor de drempel.’’

‘‘Toen de wijk in de jaren tachtig werd gebouwd is er vooral rekening gehouden met fietsers. Eigenlijk is er te weinig rekening gehouden met uitvalswegen voor auto’s.’’ In het verleden stond er wel een extra doorsteek op de planning. ‘‘Het gaat om het doortrekken van een weg vanuit de Wheermolen richting de Purmer-Noord. Echter, waren er toen uiteindelijk toch andere prioriteiten.’’

Hegger ziet de Purmer-Noord als ‘een sterk, sociaal netwerk met een diversiteit aan mensen’. ‘‘Het stadsdeel kenmerkt zich als een mooie wijk: we hebben een aantal mooie parken, een zwembad en tenslotte veel verenigingen en voorzieningen.’’ Heggers ambitie is duidelijk: ‘‘Volgende keer gaan we voor een hoger cijfer.’’