Aantal corona-besmettingen blijft stijgen

Purmerend telde op 24 september jongstleden 386 vastgestelde corona besmettingen. Dat zijn er 35 meer dan de week ervoor. In de afgelopen maand steeg het aantal besmettingen in Purmerend met negentig, meldt de GGD Zaanstreek-Waterland, waarbij men aantekent dat het alleen om vastgestelde infecties gaat. Het aantal besmettingen ligt in werkelijkheid hoger, aldus de GGD.

Sinds 1 juni dit jaar zijn in de teststraat in Purmerend bijna 14.000 monsters afgenomen. In de week van 17 tot en met 24 september waren dat er 1973. De totale testcapaciteit van de drie teststraten is nog steeds gemiddeld 575 per dag. De GGD zou die capaciteit kunnen uitbreiden, maar heeft te maken met het probleem dat de capaciteit van het laboratorium en het aantal testmaterialen nog beperkt zijn. Gevolg: de inwoners in de regio kunnen niet altijd binnen 24 uur worden getest.

In de hele regio blijken de twintigers het vaakst besmet te zijn met het covids-19 virus. Van het aantal besmettingen hoort 28,5% in die leeftijdscategorie, gevolgd door 22,9% in de leeftijdsgroep 50 tot en met 59 jaar. Uit bron- en contactonderzoek moet onder andere duidelijk worden waar iemand de besmetting heeft opgelopen.  Vorige week gaf ruim dertig procent van de besmette personen aan waar ze het virus mogelijk hebben opgelopen. In ruim vijftig procent van de gevallen bleek het om de thuissituatie te gaan.

De groei van het aantal besmettingen heeft gevolgen voor het bron- en contactonderzoek van de GGD. Steeds meer besmette inwoners betekent een steeds grotere druk op de capaciteit van de GGD om dat onderzoek goed te doen. Intern opschalen plus landelijke ondersteuning blijkt niet genoeg. En dus kiest de GGD voor ‘risicogestuurd bron- en contactonderzoek’. Dat betekent dat besmette mensen bij wie wordt ingeschat dat dat kan, worden gevraagd om zelf hun contacten te informeren. Zij krijgen daarbij wel hulp van de GGD. Als de GGD inschat dat deze werkwijze een risico oplevert met betrekking tot het indammen van het virus, dan gaat ze dat onderzoek alsnog zelf ter hand nemen.

De testbuisjes die zijn kwijtgeraakt in de teststraat blijken nog steeds spoorloos. Het gaat om 132 testbuisjes van tests die op donderdagochtend 3 september zijn afgenomen. Ze liggen in ieder geval niet in de brandweerkazerne, waar de teststraat tot vorige week was gehuisvest. Tijdens de verhuizing naar de Burg. Kooimanweg zijn de testbuisjes in ieder geval niet boven water gekomen. In de loop van volgende week volgt een onderzoeksrapport.