Twijfels over honden uitrenveld de Gors

D66 en PvdA kregen een meerderheid van de Raad achter zich met een motie over een honden uitrenveld. De motie was een pleidooi om opnieuw te zoeken naar een geschikte locatie in de Gors, omdat er te weinig draagvlak voor de voorgestelde locatie zou zijn. Wijkbewoners, verenigd in een bewonersinitiatief, die drie jaar lang zochten naar een zo goed mogelijke oplossing werd gevraagd het werk nog eens over te doen. Deze keer met ondersteuning van de gemeente. De voltallige oppositie met uitzondering van LeefbaarPurmerend stemde voor.

Het doel van de motie-indieners, Astrud Wildschut (D66) en Jeroen Adolfs (PvdA), was om dreigende buurtwrijvingen en ruis bij de start van het honden uitrenveld weg te nemen en nieuw draagvlak te creëren. Verantwoordelijk wethouder Tijmstra (CDA) ontraadde de motie. Ze opende haar verweer met de opmerking dat de motie niet aansloot bij het voorstel. ‘U vraagt een onderzoek naar de meest gewenste locatie voor een Honden Uitloop Plek (HOP) maar in het voorstel gaat het slechts om een hek om een al bestaand losloopgebied’. Ze hekelde deze nieuwe onderzoeksopdracht aan de bewoners. ‘Het gaat hier om een bewonersinitiatief. De vertegenwoordigers zijn drie jaar lang bezig geweest om het iedereen naar de zin te maken. En dan zouden ze nu ineens helemaal opnieuw moeten beginnen’.

Woordvoerders van de coalitiepartijen, die het college wel steunden Grader (AOV), Koot (CDA) en Meulenberg (Stadspartij), ontlokten de motie-indieners dat zij de leden van het bewonersinitiatief in de Gors niet benaderd hebben voor informatie.

Nu de motie is aangenomen, is het de vraag wat er precies gaat gebeuren. Tijmstra wees er in haar reactie op dat het huidige honden uitrenveld niet zal verdwijnen. En ze vervolgde: ‘De huidige bewonerscommissie in de Gors zal zich na meer dan drie jaar moeilijk opnieuw kunnen opladen voor weer een nieuwe vraag’.  Meulenberg van de Stadspartij verwoordde de raadsdiscussie als volgt: ‘ Het bewonersinitiatief de Gors voelt dit als een steek in de rug’.