Breed onderzoek alternatieve energiebronnen door Stadsverwarming

Fred Beijert van GroenLinks (GL) diende samen met LeefbaarPurmerend (LP) in de afgelopen raadsvergadering een motie in voor meer onderzoek naar alternatieve energiebronnen en woningisolatie. Verantwoordelijk wethouder Rotgans (AOV) gaf een eigen wending aan de motie.

Doel van de motie was om het gebruik van biomassa als brandstof bij de centrales van de Stadsverwarming Purmerend (SVP) zo snel mogelijk te vervangen door duurzame brandstof. GroenLinks woordvoerder Fred Beijert (GL): ‘Biomassa blijkt minder gunstig dan eerder gedacht door de CO2 uitstoot. Voor ons is biomassa een tijdelijke brandstof tot aan het moment dat alternatieve brandstoffen beschikbaar zijn. Daarom vragen wij het college om het onderzoek naar alternatieve brandstoffen te versnellen en de inzet op woningisolatie uit te breiden’.

Verantwoordelijk wethouder Rotgans (AOV) noemde in zijn reactie biomassa tevens een transitie brandstof, maar vroeg wel wat betreft tijd realistisch te blijven. Vervolgens gaf hij een opsomming van alle, waaronder ook een tweetal geheel nieuwe, onderzoeken die momenteel door de SVP worden uitgevoerd naar alternatieve brandstoffen en de tijdstippen waarop ze beschikbaar kunnen zijn. Hij zegde toe voor het einde van het jaar met een nadere notitie hierover te komen. Voor Beijert (GL) was de toezegging van Rotgans voldoende. Na overleg met Chris Boer (LP) trok hij de motie in.

Anders verliep het met de motie van GemeentebelangenPurmerend, die een snelle dood stierf. In deze motie werd het college verzocht de plannen voor de tweede biomassa warmtecentrale in Purmerend per direct te stoppen. Rotgans (AOV): Wij kunnen deze tweede warmte centrale niet missen voor de warmtelevering. Daarbij voeren wij uit wat uw raad heeft besloten’. De motie kreeg 4 stemmen. Twee van GemeentebelangenPurmerend en twee van Hart van Purmerend.