Datalek Wmo-leverancier: gegevens 135 klanten op straat

Wmo-leverancier Medipoint heeft bekendgemaakt dat er gegevens van 135 klanten op straat zijn komen te liggen. Het gaat om gegevens van een monteur die vooral in en rond Purmerend werkt. Het datalek is na de ontdekking verholpen.

Volgens Medipoint is het datalek afkomstig van een online agenda van een monteur. ‘‘De beveiligingsinstelling van een van de agenda’s was verkeerd ingesteld, waardoor de agenda openbaar toegankelijk was’’, vertelt vestigingsmanager Edward Joosten. ‘‘Het lek is ontdekt en vervolgens zijn er acties uitgevoerd om te voorkomen dat dit nogmaals kan gebeuren. We hebben direct alle klanten geïnformeerd met een brief. Uiteindelijk ben ik dankbaar dat het lek vroegtijdig is ontdekt.’’

De onbedoelde openbaring van persoonsgegevens is gemeld bij de Autoriteits Persoonsgegevens (AP). De algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verplicht organisaties om passende maatregelen te nemen voor het beschermen van persoonsgegevens. Wanneer er geen maatregelen zijn genomen, mag de AP boetes opleggen. Nederland loopt samen met Duitsland en het Verenigd Koninkrijk aan kop op het gebied van digitalisering. Door de hoge mate van digitalisering is het risico op datalekken in Nederland relatief hoog.

In het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), hebben gemeenten de taak om voorzieningen en hulpmiddelen te bieden aan inwoners met een beperking. Het doel van de levering van rolstoelen, scootmobielen en andere producten is om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen en mobiel te houden.

De firma Medipoint is vanaf afgelopen april de nieuwe leverancier van de mobiele hulpmiddelen in de regio Zaanstreek-Waterland. Het bedrijf dat gevestigd is in Wormerveer kwam bij een aanbesteding als beste uit de bus. Medipoint heeft een contract getekend voor minimaal vier jaar. Als alles goed verloopt kan het contract verlengd worden naar zeven jaar.