Meer corona in regionaal rioolwater

De hoeveelheid corona in het rioolwater stijgt al twee weken achterelkaar, volgens de officiële metingen. Eerder was er ook al spraken van een coronapiek in het rioolwater, die een week later niet meer zichtbaar was.

De rioolwatermeting is vanaf de week van maandag 5 oktober alarmerend gestegen: de hoeveelheid virusdeeltjes gingen van 1.075 naar de 3.022 van afgelopen week.

Rioolwatermetingen vormen op het ‘coronadashboard’ van het RIVM een aanvullig op de GGD-testen en hoeveelheid ziekenhuisopnames. De resultaten van de metingen vormen geen vroegsignalering, omdat de meetfrequentie één keer per week is. Hierdoor vormen de metingen bij de rioolwaterzuiveringen slechts de bevestiging van een bepaalde trend.

Eerder werd in de laatste week van september de regionale rioolwatermeting alarmerend: de hoeveelheid virusdeeltjes gingen van 700 naar 2.800 virusdeeltjes per millimeter rioolwater. De week erna schoot de hoeveelheid virusdeeltjes weer terug naar het eerdere niveau. Waar die opvallende piek in de meting vandaan kwam is nooit bekend geworden.