GGD vergroot capaciteit bron- en contactonderzoek

Gezondheidsorganisatie GGD Zaanstreek-Waterland heeft de mogelijkheden tot bron en contactonderzoek (BCO) verder uitgebreid. Hierdoor wordt sinds afgelopen vrijdag 6 november de meest uitgebreide vorm van BCO uitgevoerd.

Concreet houdt de vergrote capaciteit in dat de GGD samen met de besmette persoon alle contacten doorspreekt en erachter probeert te komen waar de besmetting heeft plaatsgevonden.

Het beoogde resultaat van de vergrote capaciteit is dat mensen die een risico zouden kunnen vormen eerder benaderd worden. Een andere verwachting is dat de risicovolle clusters sneller gedetecteerd zullen worden.

Om het BCO in de meest uitgebreide vorm mogelijk te houden, krijgt de GGD daarnaast vanaf de week van 9 november opnieuw landelijke ondersteuning.