Meer regels voor ontwerp Van der Valk hotel

Wethouder Hegger (Stadspartij) laat in een brief aan de Raad weten dat de voorbereidingen voor de komst van het Van der Valk hotel in het Beusebos nog steeds doorgaan. Tijdens de begrotingsbehandeling in de Raad ontstond er verwarring over omdat de provincie het bos als landelijk gebied heeft bestempeld. Volgens wethouder Hegger is dat geen beletsel voor de voortgang van het hotel, maar er zijn wel extra regels.

Hegger: ‘De overleggen met de provincie geven ons geen reden om te denken dat de provincie het bewust zo genoemd heeft om de komst van het hotel tegen te gaan’. Wel geldt voor de kom A7 dat nieuwe stedelijke ontwikkelingen, zoals het hotel, nu aan meer regels moeten voldoen. Zo komt er onder andere een extra kwaliteitsbeoordeling door de provincie bovenop de welstandsbeoordeling door de gemeente.

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat het Van der Valk concern nog in 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning en een ontwerp bestemmingsplan zou indienen bij de gemeente. Wethouder Hegger laat weten dat dat proces met enkele maanden is vertraagd. De verwachting is nu dat de aanvragen begin 2021 ingediend gaan worden. Gelijktijdig met die aanvragen zal de gemeente het plan dan voorleggen aan de provinciale beoordelingscommissie.