RTV Purmerend.nl

Vaccinaties in de regio: dit moet er nog gebeuren

GGD Zaanstreek-Waterland is, in samenwerking met haar zorgpartners, bezig met de voorbereidingen voor de vaccinatie tegen het coronavirus. Naar verwachting zal er maandag 18 januari gestart worden.

Als het eerste coronavaccin wordt goedgekeurd door het Europees Medicijn Agentschap (EMA) en de eerste prikken in Nederland worden gezet, zal volgens de GGD niet gelijk geprikt worden in de regio Zaanstreek-Waterland. ‘‘We zijn nu eerst druk bezig met het kijken naar geschikte locaties en het opstellen van procedures. Daarnaast moet er ook genoeg personeel beschikbaar zijn voor de locaties’’, vertelt de GGD in gesprek met RTV Purmerend. ‘‘We maken bij de voorbereiding gebruik van onze ervaring met vaccineren van grote groepen kinderen en jongeren.’’

De eerste vaccinatie wordt in Nederland - volgens de planning - op vrijdag 8 januari 2021 gezet.

Vanaf maandag 4 januari worden de uitnodigingen verstuurd naar de eerste groep. Zorgmedewerkers - van verpleeghuizen, gehandicaptenzorg en thuiszorg - en bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking zijn als eerste aan de beurt. Via de uitnodiging kan er telefonisch een afspraak gemaakt worden voor de vaccinatie.

Naar alle waarschijnlijkheid zal dit later ook digitaal mogelijk zijn.