Plan windmolens langs A7 voorlopig van de baan

Weilanden langs de A7 op het grondgebied van de gemeenten Edam-Volendam, Beemster en Wormerland blijven de komende jaren vrij van windmolens. Dit is bekendgemaakt in de Regionale Energie Strategie (RES) van de provincie Noord-Holland.

In een conceptversie van de RES werden diverse gebieden langs de A7 aangemerkt als zoekgebied voor windenergie. Er zijn ruim 120 reacties gekomenĀ opĀ verschillende locaties in de regio, die in de eerste versie zijn benoemd.

Daarnaast hebben diverse volksvertegenwoordigers hun zegje over de plannen kunnen doen.

Ook de plannen voor grondgebonden zonneweides in de gemeente Beemster worden in de ijskast gezet.