RTV Purmerend.nl

Sporthal de Beuk bereidt zich voor op vaccineren

De regionale GGD bereidt zich voor op het regionaal vaccineren in sporthal de Beuk. Vrijdag 15 januari zal de dag zijn waarop zorgmedewerkers binnen de verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen als eerste aan de beurt zijn.

Komende week zal het sportcomplex meer en meer veranderen naar een grote vaccinatielocatie. De GGD is verantwoordelijk voor de daadwerkelijke uitvoering van de vaccinatiecampagne, waaronder: de locatie, het personeel, het vaccineren zelf en de registratie. ‘‘We lopen op schema met deze megaklus’’, vertelt Ellen Bontekoning, teammanager corona. ‘‘Er worden veel afspraken gemaakt via het landelijke afsprakennummer. Tevens is de software goed ingericht en begint de priklocatie ook steeds meer vorm te krijgen.’’ In afstemming met zorginstellingen en gemeenten heeft de GGD sportcomplex De Beuk aangewezen als regionale vaccinatielocatie. Volgens de GGD ligt het Purmerendse sportcomplex in het geografische centrum van Zaanstreek-Waterland, waardoor de locatie vanuit elke hoek van de regio binnen relatief korte tijd bereikbaar is.

Uitnodigingen voor zorgpersoneel verloopt via de werkgever. In januari starten de vaccinaties van zorgmedewerkers van verpleeghuizen, kleine woonvormen, gehandicaptenzorg en medewerkers van de wijkverpleging en WMO-ondersteuning. Verpleeghuisbewoners en mensen met een verstandelijke beperking in een instelling volgen rond januari en februari. GGZ-cliënten en personeel rond februari, maart. Zij worden in de instelling zelf gevaccineerd. Mensen van 18 tot 60 met een medische indicatie kunnen vanaf eind februari bij de huisarts een prik halen. Thuiswonende 60-plussers zijn vanaf maart aan de beurt en mensen zonder medische indicatie tussen de 18 en 60 worden vanaf april of mei geprikt.

Foto: Inter Visual Studio / Haico Kats