1500 woningen in Purmer Zuid-Zuid

De gemeente maakt plannen voor de ontwikkeling van de laatste wijk Purmer Zuid-Zuid op grond die bekend staat als het ‘appeltje voor de dorst’. Verantwoordelijk wethouder Kroese (PvdA) legt de eerste contouren van de nieuwe wijk binnenkort voor aan de Raad. De Purmer Zuid-Zuid moet een groene, duurzame wijk worden met 1500 woningen. Onderzocht wordt of daarvoor een klein gedeelte van het Purmerbos gebruikt kan worden. Ter compensatie komt er dan nieuwe aanplant.

De locatie is door de provincie aangewezen als landelijk gebied. Daarom moet de provincie mee willen werken aan het plan.  Ook moet bij de uitwerking rekening gehouden worden met het landelijke karakter van de locatie, de regio en de traditie van Purmerend met eensgezinswoningen en vrijstaande woningen.  

Het plan is ambitieus.  ´Een groene grondgebonden woon-droom; duurzaam, innovatief en natuurinclusief ontwikkeld, zodat ook de natuur meeprofiteert. Bouwkavels omsloten door groen van Westerweg en Purmerbos’, zo staat het in het voorstel. Met behoud van de 30/30/40 verdeling over sociale woningbouw, middeldure bouw en vrije sector worden 1500 woningen neergezet. Er wordt ingezet op bewoners uit Purmerend en Amsterdam die wonen, werken en buitenleven willen combineren.

De nieuwe wijk Purmer Zuid-Zuid is ingesloten door een deel van het Purmerbos en de Westerweg. In totaal 46 hectare, waarvan 21 van de gemeente en 25 van Staatbosbeheer.  In het gebied ligt aan de Westerweg de enige nog in werking zijnde veehouderij. Die moet wijken voor dit plan. Voor de veehouder wordt een alternatief gezocht. Dit zal zeker een jaar of twee gaan duren, naar de inschatting van de gemeente. Het plan wordt op 14 januari in de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer besproken.