2020: 49 Purmerendse en 2 Beemsterse coronadoden

Er zijn afgelopen jaar 49 Purmerenders en 2 Beemsterlingen overleden aan corona. Dat staat vermeld in een bericht van GGD Zaanstreek-Waterland.

De meeste Purmerendse coronadoden zijn overleden tussen maart en juni 2020. Op 1 juni stond de treurige teller al op 30 slachtoffers. In de Beemster is het eerste dodelijke slachtoffer van het virus gemeld tussen maart en juni en de tweede in het verdere verloop van 2020. Volgens cijfers van de regionale GGD zijn afgelopen jaar in Zaanstreek-Waterland 217 coronadoden gemeld. Het hoogste aantal viel te betreuren in de gemeente Zaanstad, daar werden 124 overlijdens gemeld.

Eind december kwam het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) al met het bericht naar buiten dat 2020 het meest dodelijke jaar was na de Tweede Wereldoorlog. Volgens cijfers van het CBS zijn er ongeveer veertienduizend mensen meer overleden in 2020. In de eerste negen weken van de pandemie op Nederlandse bodem bedroeg de oversterfte bijna negen duizend mensen. Volgens het CBS is dit aantal ongeveer evenveel als tijdens de griepepidemie in 2018, maar werd het aantal in 2020 slechts in de helft van de tijd behaald. Bovendien werden er in het voorjaar van 2020 maatregelen ingesteld, waardoor het virus waarschijnlijk minder snel tot besmetting kon leiden. Na de eerste golf van de pandemie volgde een periode van ondersterfte, maar vanaf begin augustus was er voor het eerst weer sprake van enige oversterfte. Eind september liep de sterfte verder op richting een tweede golf.

Het RIVM houdt overlijdensoorzaken bij, maar die cijfers zijn vaak lager dan de oversterftecijfers van het CBS. Cijfers rondom de oversterfte geven een completer beeld van de hoeveelheid coronadoden, omdat niet iedereen voor overlijden getest is op een besmetting.