Geen huurverhoging voor sociale huurwoningen

Het kabinet heeft besloten om vanwege de coronacrisis huren in de sociale sector te bevriezen. Normaal gesproken gaat de huurprijs van een sociale huurwoning in juli omhoog.

De Tweede Kamer nam vorige week onverwachts een motie aan van de SP, waarbij het kabinet werd opgeroepen om huishoudens door een huurbevriezing financieel tegemoet te komen. Vorig jaar drong de Eerste Kamer al aan op een huurbevriezing, maar in tegenstelling tot nu kwam er toen geen akkoord van minister Kajsa Ollongren. ‘‘Er komt dit jaar geen huurverhoging voor sociale huurwoningen, maar ook geen inkomensafhankelijke huurverhoging’’, benadrukt de demissionair minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een kamerbrief. ‘‘Gemiddeld scheelt het de huurders zo’n zes euro netto per maand. Indien een woning verbeterd is, bijvoorbeeld door verduurzaming, is het wel mogelijk dat daaraan een huurverhoging verbonden blijft.’’

Woningcorporaties en overige huurders worden gecompenseerd voor de lagere huurinkomsten.