Krijgt het Karekietpark een metamorfose of alleen een nieuwe sporthal

Krijgt het Karekietpark een metamorfose of alleen een nieuwe sporthal

De gemeente heeft samen met wijkbewoners de afgelopen twee jaar gewerkt aan een nieuwe visie voor het Karekietpark. Er is gevraagd naar hoe de wijk er uit zou moeten zien. Het resultaat is een drietal plannen waarop omwonenden en eigenaren van het gebied al hebben gereageerd. Nu is het de beurt aan de politiek. Nog dit voorjaar wordt de mening van de politieke partijen gevraagd over de minimale variant, de grondige of uitgebreide variant afgezet tegen de gevraagde financiën.

Bij de minimale variant wordt er een nieuwe sporthal gebouwd naast het ROC. De plek van de huidige sporthal wordt dan gebruikt voor de bouw van 60 woningen. In plaats van nieuwbouw voor de basisschool de Klimop, wordt het huidige schoolgebouw uitgebreid. Het winkelcentrum krijgt een facelift. Dit plan kan financieel quitte spelen, maar een tekort van 1 miljoen is niet uit te sluiten.

De tweede variant kenmerkt zich door meer woningen, namelijk 200. Hier is het de nieuwe basisschool die ruimte schept voor de bouw van woningen. De school komt dan naast het ROC, woningen komen er ook op het dak van het dan opgeknapte winkelcentrum. Het tekort hiervan komt uit tussen de 1 en 5 miljoen.

De meest uitgebreide variant overstijgt de twee voorgaande met een nieuw winkelcentrum in combinatie met woningen. Dat levert 280 woningen op. Het is een plan dat tussen de 7 en 13 miljoen kost.  Wordt het winkelcentrum verplaatst naar de overkant van de Allendeweg dan is er plaats voor 340 woningen. De plek van het huidige winkelcentrum wordt dan gebruikt voor nieuwbouw. De kosten hiervan zijn minder door de bouw van meerdere woningen en variëren tussen de 1 en 5 miljoen.  

Van de omwonenden hebben er 115 gereageerd op de plannen. Veel onderdelen zijn positief ontvangen. Een uitzondering vormt de hoogte van de nieuwbouw, daarover is men verdeeld. Over  het verplaatsen van het winkelcentrum is 52% negatief. Vooral ouderen zien op tegen een grotere afstand. Nadat politieke partijen hun mening hebben gegeven volgt de uiteindelijke besluitvorming in de tweede helft van 2021.  Meer nieuws