Purmerend verliest greep op bouw van der Valk hotel

Er werd met smart gewacht op de antwoorden van het college van burgemeester en wethouders op de vragen van Bart van Elden (VVD) over hoe verder met het van der Valk hotel. Belangrijk want hoe staat het er nu echt voor met de toekomst van dat hotel in het Beusebos. Met de antwoorden op zak reageert Van Elden: ‘Ik vind de situatie zorgelijk. De provincie claimt nu formeel zeggenschap te hebben over de ontwikkelingen in de Kom A7 (Beusebos), omdat dat gebied vorig jaar door Provinciale Staten is beoordeeld als landelijk gebied. Als gemeente hebben we er niets meer over te zeggen’.

Gedeputeerde Loggen (VVD) staat in principe positief tegenover de komst van het hotel in de Kom A7, zo valt te lezen uit de antwoorden. Voorwaarde is wel dat de gemeente Purmerend het advies opvolgt van de onafhankelijke advies commissie van de provincie (ARO).

Het belangrijkste uit dat advies was het aanleveren van een alternatief bouwplan met minder verdiepingen en beter passend in de omgeving. De bouwhoogte van 70 meter vormt in de ogen van de ARO adviesleden een bedreiging van het Beemster Unesco Werelderfgoed en de aantasting van de natuurwaarden van de dichtbij gelegen N2000 natuurgebieden; het Jisper- en Wormerveld. Reden om de gemeente Purmerend tevens naar de UNESCO en de Rijksdienst voor het cultureel Erfgoed te sturen voor een aanvullende advies.  

Verantwoordelijk wethouder Hegger (Stadspartij) zag eerder niets in die opgelegde eisen, maar zegt nu te onderzoeken of het wenselijk is een dergelijk advies te laten opstellen. Van Elden: ‘ Wij denken dat Hegger teveel tijd verloren heeft laten gaan en teveel achterstanden heeft opgelopen. Deze wethouder kan dit dossier voor de verkiezingen niet tot een goed einde brengen’.


Zorgelijk vindt van Elden ook de gebrekkige communicatie op bestuurlijk niveau tussen de provincie en de gemeente Purmerend. ‘Dat Purmerend uit de besluitenlijsten van Gedeputeerde Staten moet opmaken wat hun standpunt is, duidt er op dat er geen structurele communicatie is op bestuurlijk niveau. Zwak als zo’n overleg niet van de grond komt’.  

Over de vervolgstappen wordt de raad zo spoedig mogelijk ingelicht. Uit de antwoorden van het college blijkt dat het zich niet zonder slag of stoot bij het laatste woord van de provincie gaat neerleggen. ‘Wij betwijfelen of dit standpunt na toetsing standhoudt.’ Daarbij is het ook nog de vraag wat van der Valk gaat doen.


Meer nieuws