Partners De Boomgaard zeggen ja tegen nieuwe school

Het plan om een tijdelijke basisschool te bouwen naast De Boomgaard in Zuidoostbeemster houdt de gemoederen al jaren bezig. De uitbreiding wordt niet zozeer betwist, maar de locatiekeuze (rondom multifunctioneel centrum De Boomgaard) des te meer. De kogel is nu door de kerk: het College heeft beslist dat er binnenkort gebouwd gaat worden aan de zuidzijde, waar nu de voetbalkooi is, en daarna aan de noordzijde, waar nu noodlokalen staan. De partners van De Boomgaard hebben besloten om zich constructief op te stellen.

Ellis Groot, clustermanager ‘Kinderopvang de Boomhut’ (Fortes), André Olde Engberink, bestuursvoorzitter van het Buurthuis en Judith den Otter, directeur van de Bloeiende Perelaar, zijn eensluidend in hun voornemen. ‘Wij hadden het ook graag anders gezien maar je kunt niet blijven omzien in wrok. De ervaringen met de gemeente, opgedaan in het afgelopen half jaar, geven ons vertrouwen in een goede afloop.’ Ze willen toekomstgericht kijken. Juist in het belang van de gebruikers en vooral de kinderen.

Aannemer Wagenbouw Bouwsystemen bv wordt verantwoordelijk voor de bouw. De veiligheid in het rond De Boomgaard, zowel tijdens het bouwproces als daarna, is leidend.  Als alles meezit kan met ingang van het volgend schooljaar de oecumenische basisschool de Wilgenhoek starten aan de zuidzijde. Forte Kinderopvang en De Bloeiende Perelaar zullen extra ruimte gaan vinden aan de noordzijde.

‘De gemeente, gebruikers, de speeltuinvereniging, de omwonenden en alle geledingen van de school hebben zeer regelmatig overleg over de ontwikkeling van de solide en duurzame plannen’, aldus het trio.  ‘Zodat we ons weer kunnen richten op datgene wat de groeiende wijk van ons vraagt: onderwijs, kinderopvang en activiteiten bieden in het MFC.’