Frerejean: ‘uniform hulphonden om weigering te voorkomen’

Het staat in de wet: hulphonden mogen niet worden geweigerd in openbare gebouwen. Toch constateert KNGF Geleidenhonden dat vier op de tien mensen met een hulphond de toegang wordt geweigerd. Mireille Frerejean uit Purmerend heeft die ervaring ook.

Je wilt naar de supermarkt om boodschappen te doen, of moet naar het ziekenhuis en wordt geweigerd omdat je een hulphond bij je hebt. Vaak is het geen onwil, maar is het personeel niet op de hoogte van de wettelijke bepaling. Om mensen bewust te maken van het bestaan van de wet zijn er volgens Mireille Frerejean, die zelf slechtziend is, bewustwordingscampagnes op radio, televisie en sociale media nodig.

Verder blijkt het herkennen van hulphonden lastig. Frerejean pleit voor een universeel pasje voor de gebruiker en een universeel tuigje voor de hond. De gedachte hierachter is dat met een ‘universeel uniform’ een hulphond duidelijk herkenbaar is voor bijvoorbeeld winkelpersoneel. Frerejean, fractieassistentie van D66 in Purmerend, heeft haar suggestie voorgelegd aan de Tweede Kamerfractie van haar partij. Die heeft toegezegd het idee verder uit te werken en voor te leggen aan de staatssecretaris.