College maakt zich zorgen over democratie in Purmerend

Het college maakt zich zorgen over de democratie in Purmerend. "Een vergadering van de gemeenteraad kon niet doorgaan omdat tegenstanders van vluchtelingenopvang het vergaderen onmogelijk maakten. Op de sociale media gunnen mensen elkaar het vrije woord niet meer."

Tien dagen gelden verscheen een brief van het college, waarin wordt teruggeblikt op de gang van zaken tijdens het vluchtelingendebat.

Fractievoorzitter Boer van Leefbaar Purmerend deed hierover in het programma Focus zijn beklag: "De brief van het college komt wel erg als mosterd na de maaltijd. Daarnaast gaat veel over de tegenstanders van vluchtelingen. Toen bleek dat er een AZC zou komen werd er even geschreeuwd en geklapt, maar vergeleken met andere steden is het rustig verlopen."

In de brief valt onder meer te lezen dat het college zich zorgen maakt over de discussies op sociale media. Zo is er onlangs een klacht tegen Boer verschenen. De fractievoorzitter zou zich op Facebook vreemd gedragen tegen een groep jonge pro-vluchtelingen. Hij zou ze ‘sneu’ en ‘zielig’ genoemd hebben, en vervolgens hebben geadviseerd 'een leven te zoeken'.

Boer: "Deze groep jongeren gingen te ver. Ik gaf aan hun ouders en scholen te willen bellen. Dat vonden de jongeren intimidatie, ze noemden het stalking. Online had ik ze inmiddels allemaal geblokkeerd, maar via nep-accounts probeerden ze toch weer contact met mij te zoeken. Dat vond ik sneu en zielig. Toen zei ik: mensen, ga een leven zoeken."

Een compromis tussen de voor en tegenstanders van vluchtelingen opvang lijkt niet snel gevonden te kunnen worden. Toch benadrukt politiek commentator Piet van Dijk dat Purmerend al wel een steentje bijdraagt door vluchtelingen op te vangen: "Veel mensen hebben het idee dat er na alle commotie helemaal geen vluchtelingen worden opgevangen in Purmerend. Dit is niet het geval. Er worden al mensen opgevangen in het Jaap van Praaghuis en aan de Waterlandlaan." Volgens het raadsbesluit uit oktober wil Purmerend tot 200 vluchtelingen huisvesten.