Plan Brantjesstraat kan naar de Raad

Het plan maakt het mogelijk om 2 woningen te bouwen aan de Brantjesstraat waar vroeger de schoolwerktuinen lagen. Het ontwerp-bestemmingsplan heeft 10 weken ter inzage gelegen. In die tijd is één “zienswijze” ingediend”. Die heeft aanleiding gegeven tot een kleine aanpassing. De Gemeenteraad mag er binnenkort over stemmen.