Subsidie energiezuinig verbouwen is op

Elk jaar stelt de gemeente een bedrag beschikbaar voor een subsidie of lening als stimulans voor Duurzaam Verbouwen. In de praktijk komt dat vooral neer op maatregelen om het energiegebruik van een gebouw te verminderen.

 Voor 2016 was een bedrag van bijna 29.000 Euro beschikbaar. Dat geld is nu op. De kans is klein dat er nog “nieuw” geld beschikbaar komt. Mocht dat toch het geval zijn, dan maakt de gemeente dat op zijn website bekend.