Ouderen Purmerend en Beemster laten kansen op ondersteuning liggen

Het project Samenkracht ondersteunt kwetsbare ouderen in de gemeenten Purmerend en Beemster. Verschillende organisaties die bij WonenPlus Noord-Holland zijn aangesloten, dragen dit project met financiële steun van Zon MW. Het project ging eerder dit jaar van start, maar er is nog voldoende ruimte voor meer ouderen om zich aan te melden.

Het doel van project Samenkracht is om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig en op een prettige wijze thuis kunnen blijven wonen. Ook van overheidswege wordt dit gestimuleerd. Geschoolde vrijwilligers vervullen daarbij een belangrijke rol.

Het aantal zelfstandig wonende ouderen neemt in de komende jaren sterk toe. Soms gebeuren er zaken waardoor zij het opeens niet meer alleen redden, bijvoorbeeld door gezondheidsproblemen of partnerverlies. Door middel van begeleiding, ondersteuning en door het netwerk te helpen versterken, richt Samenkracht zich erop om de meest kwetsbare mensen zo lang mogelijk uit zorg proberen te houden. Samen met een geschoolde vrijwilliger gaat men  aan de slag om de problemen op te lossen waarmee men te maken heeft. Er wordt onder anderen gekeken om het eigen sociale netwerk meer en beter betrokken te krijgen. Iedereen hoopt gezond oud te worden, het liefst wil men graag in de eigen woning en de vertrouwde omgeving blijven wonen. Zelf de regie over het leven houden en problemen zelf oplossen, speelt een belangrijke rol hierbij, ook als het iets minder gaat.

In de gemeenten Beemster en Purmerend wonen circa 250 mensen die gebruik zouden kunnen maken van Samenkracht. 'Lang niet iedereen maakt gebruik van deze mogelijkheid', aldus Pam Kaaij tijdens het gesprek over dit project In het programma PurPlus Magazine. 'We hebben genoeg vrijwilligers om 250 mensen te kunnen helpen, maar zoveel hebben zich nog niet aangemeld... en dat is jammer, want dit project biedt mensen nog veel kansen.' Bent u of kent u iemand die gebaat kan zijn bij deze vorm van ondersteuning? Aanmelden gaat eenvoudig door te bellen naar 0299 - 426363.