Twee commissieleden weg bij Leefbaar Purmerend

Twee commissieleden verlaten de fractie van Leefbaar Purmerend. Eerst Rob Klaucke. Begon een eigen nieuwssite. Dat vond niet iedereen verenigbaar met zijn positie als commissielid.

Vervolgens GertJan Hartog. In de eerste plaats vanwege tijdgebrek: zijn enkele jaren geleden begonnen bedrijf draait inmiddels goed maar vraagt ook steeds meer tijd. Opmerkingen van enkele fractieleden naar aanleiding van het plotselinge vertrek van Rob Klaucke deden bij hem de deur dicht.

Arie-Wim Boer wist als fractievoorzitter van Leefbaar Purmerend al langer dat HartogĀ in de loop van dit jaar wilde stoppen. Toch was hij verrast dat HartogĀ nu al vertrekt, nog voor het zomerreces. Over de plannen van Klaucke werd in de fractie verschillend gedacht. Zelf had Boer daar geen moeite mee. Wel vond hij het storend dat het vertrek van beide commissieleden al via de sociale media bekend werd nog voor hij als fractievoorzitter werd ingelicht.