Raadsvoorstel tegen Arie-Wim Boer om 'intimidatie'

De Purmerendse gemeenteraad heeft een raadsvoorstel ingediend tegen fractievoorzitter Arie-Wim Boer van Leefbaar Purmerend. Daarin wordt hij ervan beticht ‘intimiderend’ en ‘moreel onjuist’ gedrag te hebben vertoond tegenover enkele jongeren eerder dit jaar.

Aanleiding is de vluchtelingendiscussie op sociale media. Nadat vorig jaar een meerderheid van de raad tegen opvang van vluchtelingen had gestemd, bleef een groep Purmerenders zich online inzetten voor opvangmogelijkheden. Daarbij kwam het tot een online treffen tussen Arie-Wim Boer en een groep jongeren.

Tegenover het programma Focus op RTV Purmerend zei Boer dat de jongeren foto’s van hem hadden ‘mismaakt’ en hem telkens via nepaccounts lastigvielen. De jongeren op hun beurt dienden in januari een klacht in bij de gemeenteraad. Daarin gaven ze aan zich geïntimideerd te voelen door Boer. Hij zou de scholen en ouders van de jongeren hebben benaderd. Ook zou hij meerdere keren hebben gedreigd met aangifte.

Het raadsvoorstel wil de klacht nu ontvankelijk verklaren. Als het voorstel een meerderheid krijgt wordt Boer ten laste gelegd zich intimiderend te hebben gedragen en de gedragscode op het gebied van integriteit te hebben geschonden.

"Daar lach ik natuurlijk om," zegt Boer in een reactie. "Niemand gaat over wat ik doe op sociale media. Als je denkt dat ik een strafbaar feit heb gepleegd, doe dan aangifte!" Boer is niet bang voor de gevolgen die dit raadsvoorstel zou kunnen hebben. "Sterker nog, ik krijg alleen maar meer sympathie vanuit de stad."