Tik op de vingers voor gemeenteraadslid Boer

'De heer Boer heeft in zijn contacten met de jongeren verwijtbaar onzorgvuldig gehandeld'.

Dat is de conclusie van Governance en Integrity Nederland, adviseurs van het presidium van de gemeenteraad van Purmerend. De gemeenteraad was het in overgrote meerderheid met die conclusie eens. Aanleiding was een klacht van een viertal jongeren tegen raadslid A.W. Boer over zijn onheus en intimiderend bejegenen van de jongeren in een discussie op internet over de opvang van vluchtelingen.

Raadsleden waren van mening dat de heer Boer "zich niet als goed raadslid heeft gedragen" (Willig, AOV). ‘Hij heeft grenzen overschreden’ (Blokzijl, D66). ‘herhaaldelijk verwijtbaar onzorgvuldig’ (Beijert, GroenLinks). ‘Je hoeft niet altijd het laatste woord te hebben als je op sociale media wordt aangevallen’ (Dompeling, VVD). Woordvoerder Heida van Leefbaar Purmerend, de partij waarvan Arie-Wim Boer fractievoorzitter is, vond dat niets is gebeurd dat niet door de beugel kan. Hij overweegt het raadsbesluit aan de Kroon voor te dragen voor vernietiging.