RvS keurt bestemmingsplan Wheermolen grotendeels goed

De Raad van State heeft grotendeels met het bestemmingsplan ‘Wheermolen 2012’ ingestemd, maar enkele punten zijn afgekeurd.
De afgekeurde punten zijn drie groenstroken met de bestemming ‘verkeer’ en een plandeel met de bestemming ‘bedrijf’ ter plaatse van het LPG-tankstation aan het John F. Kennedyplein. Maar het bestemmingsplan hoeft niet te worden herzien: Met de uitspraak is voor de vernietigde plandelen het oude bestemmingsplan ‘Wheermolen 1980’ gewoon weer geldig.