Gewijzigde ophaaldagen afvalcontainers in verband met de feestdagen

Op Eerste en Tweede Kerstdag, evenals op 1 januari wordt geen afval opgehaald en zijn de dagen waarop in een aantal wijken de rolcontainers geleegd worden gewijzigd.

Voor vrijwel iedereen geldt dat mocht uw afvalbak worden opgehaald tijdens een van de feestdagen, deze nu in plaats hiervan op de eerstvolgende zaterdag zal worden geleegd. De ophaaldienst voor de GFT-container komt geheel te vervallen. Bedrijfsafval kan worden aangeboden op de woensdag voor de feestdag.

De Milieustraat is op 25 en 26 december, evenals op 1 januari gesloten, bovendien wordt op 24, 25, 26 en 31 december, 1 en 2 januari geen grofvuil opgehaald.