340 woningen Kwadijkerpark stap dichterbij

De ontwikkeling van Kwadijkerpark gaat verder. In het plan wordt uitgegaan van 340 woningen, waaronder honderd sociale huurwoningen en 240 vrije sector koopwoningen. Van de 240 vrije sector-woningen zijn er 138 rijwoningen, 28 levensloopbestendige woningen en 72 twee-onder-een-kapwoningen voorzien. Twee woningen zijn al gebouwd.

Bij de ontwikkeling van de nieuwe woningen is het uitgangspunt dat er rekening wordt gehouden met de aanwezigheid van de cliënten van de Prinsenstichting. De woningen die erbij gebouwd worden houden dan ook rekening met eerder gebouwde voorzieningen voor cliënten van de Prinsenstichting.

Wethouder Thijs Kroese is verheugd over het project, ‘Kwadijkerpark is uniek in zijn soort. Samen met omwonenden, Kwadijkerpark CV (een samenwerking van AM en Rochdale) is hier een mooi plan uitgekomen waar het straks heerlijk wonen is. Ik ben blij dat er maar liefst 100 sociale huurwoningen in het plan zitten, want die zijn natuurlijk nog steeds hard nodig in Purmerend.’

Voor het ontwikkelen van de woningen moet het bestemmingsplan worden aangepast. In dit bestemmingsplan staat vast hoe de grond gebruikt mag worden. Het ontwerp-bestemmingsplan ligt ter inzage van 9 augustus tot en met 20 september 2021. Geïnteresseerden kunnen de plannen bekijken op www.ruimtelijkplannen.nl. Filter daarna op Plannen zoeken en daarna op Kwadijkerpark.

De verkoop van de koopwoningen start naar verwachting eind dit jaar. Voor meer informatie kunt u terecht op www.kwadijkerpark.nl