Convenant tegen 'foute' huurders

Steeds vaker maakt de georganiseerde criminaliteit gebruik van vastgoed voor bijvoorbeeld hennepteelt, opslag van wapens, mensenhandel en productie van synthetische drugs. Vier gemeenten, waaronder Purmerend, willen samen met de politie en makelaars dat probleem aanpakken en hebben daarvoor onderlinge afspraken gemaakt.

De afspraken staan in het zogenaamde Stoplichtenconvenant verwoord. Dat convenant is op 26 september ondertekend door aller partijen en namens de gemeente Purmerend tekende burgemeester Don Bijl.  Wat houden de nieuwe afspraken in? De partijen gaan kandidaat huurders veel strenger screenen dan tot nu gebeurt. Voorheen was het alleen nog de makelaar die het pand verhuurde, vanaf nu gaat de politie in de eigen systemen de aspirant huurder screenen. Makelaars die aangesloten zijn bij NVM-MVA of VBO Makelaar controleren de betrouwbaarheid van een kandidaat-huurder met een eigen, interne toets, de NVM Woontoets of de VBO Huurcheck Nederland.
De makelaar ontvangt dan informatie over de identiteit, achtergrond, werkgever en kredietwaardigheid van de kandidaat huurder. Als hna de toets zijn twijfels heeft, kan de makelaar via de makelaarsvereniging een screening bij de politie aanvragen. De politie raadpleegt vervolgens de politieregisters, waarna een advies voor de makelaar wordt opgesteld. De makelaars leveren na een politieadvies de gegevens van de huurder ook zelf bij de gemeente aan, waarop de gemeente controleert of de huurder zich ook daadwerkelijk heeft ingeschreven op dat adres. Als dat niet zo is start de gemeente een adresonderzoek.