Strengere controle op fietsen in voetgangersgebied

De handhavers van Purmerend gaan samen met de politie optreden tegen het rijden met fietsers en brommers in het voetgangersgebied in het centrum en bij winkelcentra.

Ze gaan ook extra toezien op hardrijders, fietsers en scooters die op het trottoir rijden en het parkeergedrag bij scholen. Dat schrijft het college in het werkprogramma handhaving en toezicht 2017. Zwerfvuil blijft volgens B&W een grote ergernis. In 2017 worden de belangrijkste probleemgebieden in elke buurt in kaart gebracht,. Er wordt dan samen met de omgeving naar een oplossing gezocht.