Gemeente wil bouwen langs Purmerenderweg

De gemeente heeft een overeenkomst met HSB Ontwikkelingen BV voor de bouw van dertig (koop)woningen aan de Purmerenderweg. Het college vindt het plan van HSB goed past in de omgeving en het landschappelijk karakter respecteert.

Huidige bewoners van de Purmerenderweg staan niet te juichen over de plannen. Dat bleek tijdens de inloopavond en uit gesprekken tussen vertegenwoordigers van de buurt en de gemeente. Het college vindt dat de woningbouw het algemeen belang dient en laat daarbij meewegen dat veel bezwaren te maken heeft met de verkeerssituatie. De gemeente wil met het Hoogheemraadschap, de eigenaar van de weg, in overleg. Het is aan de gemeenteraad om het bestemmingsplan te wijzigen en de bouw mogelijk te maken.