10.000 extra huizen zijn 'een ambitie'

Wethouder Krieger mikt in de agenda 2040 op een uitgroei van nu tot 2040 met 10.000 huizen in en rond Purmerend

Dan gaat het oms een 'overloop' van Amsterdam. Maar waar in Amsterdam geen plaats voor is ziet de provincie Noord- Holland die nieuwbouw vooral in Almere en overig Flevoland. Bovendien gaat het voor Purmerend niet om nieuwbouw van 10.000 woningen maar om de helft: 5000. De overige 5000 niet in Purmerend maar in omliggende gemeenten. Maar daar gaat Purmerend niet over.

Veel leden van de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer willen eerst de langverwachte 'Woonvisie' zien. Daar komt inmiddels de behoefte bij aan een visie op hoogbouw, zoals nu aan de orde langs de oever van de Where aan de rand van de binnenstad. Los daarvan vinden de meeste partijen aanpakken van de bestaande grote behoefte aan sociale woningen noodzakelijk. Corporaties zouden die woningen moeten bouwen, maar het moet ook voor hen betaalbaar blijven. Blijft de vraag: waar je op korte termijn ten minste 800 sociale huur- en koopwoningen bouwt binnen de grenzen van Purmerend.