Daan: Uitspraken wethouder 'ondoorgrondelijk'

Donderdagavond werd in het Stadhuis gesproken over de komst van de islamitische basisschool 'De Roos' naar de Wheermolen. Het besluit viel redelijk gemakkelijk doordat de coalitie van Stadspartij, D66, AOV, VVD en CDA gezamenlijk konden instemmen met de locatie en de daarbij benodigde €374.000 om het beoogde gebouw naar adequate staat te renoveren. Toch werd de vergadering gekenmerkt door enkele botsingen tussen verantwoordelijk wethouder Edwin Voorbij en de oppositie.

Voorbij ging met het besluit om de school zich in de Wheermolen in een oud schoolgebouw aan de Mercuriusweg 2 te laten vestigen in tegen de structuurvisie zoals opgesteld door een eerder College van B&W. Die visie stelde dat vanwege een vergrijzende wijk de Wheermolen geen basisschool meer behoefte, waardoor het gebouw aan de Mercuriusweg gesloopt diende te worden en plaats zou maken voor woningen. Voorbij betitelde zijn voorganger Berent Daan hierin 'kortzichtig'. Op deze bewoordingen kwam felle kritiek vanuit de oppositie.

Arie-Wim Boer (Leefbaar Purmerend) noemde het "Schandalig en not-done. Als je wethouder wordt, dan pak je dat met alle lusten en lasten. Dan ben je verantwoordelijk voor de portefeuille. Dan ga je niet uithalen naar je voorgangers." Harry Poppelier van TROTS eiste "publieke excuses".

Voorbij wilde er in eerste instantie niet op reageren, maar maakte later alsnog zijn excuses. "Ik bied mijn verontschuldigingen aan aan mijn voorganger, de heer Daan. Maar aan de andere kant zou ik het prettig hebben gevonden als met name de PvdA ook rekening had gehouden met hún verleden."

Voormalig wethouder Berent Daan heeft aan RTV Purmerend laten weten de uitspraken van zijn opvolger Edwin Voorbij als 'ondoorgrondelijk' te zien. De voormalig wethouder van 2006 tot 2014 zei dat "het besluit om het schoolgebouw aan Mercuriusweg 2 te transformeren naar woningbouw nog stamt uit het College van vóór 2006."

Daan vond verder de keuze van de locatie aan de Mercuriusweg onverstandig omdat het "in feite is afgeschreven" en er "een half miljoen geïnvesteerd moet worden terwijl er op voldoende andere plekken in Purmerend gewoon kant-en-klare huisvesting is."