Kadernota van college vrijwel ongeschonden door de raad

De gemeenteraad discussieerde met het college over de kadernota 2018-2021; de financiële situatie van Purmerend nu en in de toekomst. Van een groot aantal ingediende wijzigingsvoorstellen werden er drie aangenomen waaronder het vooruitschuiven van de Domusvoorziening; een woonvorm voor chronisch verslaafden.

De discussie over de kadernota ging vooral over de vraag wat te doen met het overschot van 7,2 miljoen op de jaarrekening 2016. Politieke partijen gebruiken de kadernota daarnaast ook om de plannen en ambities van het zittende college onder de loep te nemen.

Waar de collegepartijen de ambities van het college roemen, zijn de oppositiepartijen juist kritisch. Met name als het gaat om sociale woningbouw, duurzaamheid en uitstroom uit de bijstand. Volgens hen wordt op deze terreinen te weinig ambitie getoond of zoals D66 het verwoordde: ‘de puf is eruit’. D66, PvdA, Groen Links en Leefbaar Purmerend dienden gezamenlijk een voorstel in voor het oprichten van een fonds voor meer sociale huurwoningen. Het werd verworpen evenals een soortgelijk voorstel van D66 voor activiteiten op het gebied van duurzaamheid.

De VVD kwam met het vooruitschuiven van de Domusvoorziening. Die partij wil meer informatie om een gedegen besluit te kunnen nemen. Ze kreeg hiervoor steun van de Stadspartij, D66, Leefbaar Purmerend en het CDA. De uitgangspunten van de kadernota en de aangenomen wijzigingsvoorstellen worden verwerkt in de (meer)jaren begroting die in het najaar op de agenda staat.


Meer nieuws