Veiligheidsregio bedenkt wat mis kan gaan

De Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland brengt eens in de vier jaar in kaart welke risico’s de samenleving bedreigen.

Wat brengt ons leven in gevaar waar de overheid of wij zelf ons tegen kunnen wapenen. Denk aan wateroverlast en overstromingen in een tijdperk dat door veranderingen in ons klimaat meer zware regenbuien zijn te verwachten. Denk aan het uitvallen van de elektriciteit (zoals we hier pas nog hebben meegemaakt) en niets of niemand is meer per telefoon te bereiken. Het zijn problemen die ons kunnen overkomen, hoe moeten we daar mee omgaan.

Sommige risico’s zijn het gevolg van veranderde wijze van leven: ouderen wonen al dan niet uit vrije wil langer thuis. Daar zitten weer veiligheidsproblemen aan vast die je moet onderkennen om ze te kunnen bestrijden. Moet de brandweer eerst mensen redden (soms riskant voor de redders zelf) of eerst blussen. De Raadscommissie Algemene Zaken keek ook naar risico’s als terrorisme (taak van andere overheidsdiensten) en vliegtuigcrashes (gebeuren vooral bij starten en landen, dus niet hier). Goed werk, zo’n overzicht, vonden de commissieleden.