Achterblijvende grondverkoop levert gemeente tekort van €8 miljoen op

De gemeente is eind vorig jaar begonnen met het bouwrijp maken van het nieuwe industrieterrein Baanstee-Noord. In de verwachting dat veel bedrijven zich wilden gaan vestigen op het nieuwe industrieterrein werd in december 2014 begonnen met het bewerken van zo'n 41 hectare. Onderzoekers zeggen echter dat de gemeente hierin veel te voortvarend is geweest.

De gemeente ging bij hun berekeningen uit van een totale verkoop voor de komende vijftien jaar t/m 2019 van zo'n 78 hectare. Onderzoekers van Buck Consultants International zeggen dat dit veel te ambitieus en risicovol is.

De geplande gronduitgifte voor 2014 werd al niet gehaald. Van de gehoopte verkoop van 2,5 hectare werd in 2014 slechts 1,1 hectare verkocht. Buck verwacht dat in het gunstige scenario van aantrekkende economische groei pas over vijfentwintig jaar, in 2039, zal worden voldaan aan exploitatie van de inmiddels bouwrijp gemaakte grond van 41 hectare.

Deze onderzoeksresultaten worden onderschreven door Deloitte Real Estate. Volgens hen zal door de achterblijvende uitgifte van grond de gemeente rekening moeten houden met een tekort van €8.150.000 vergeleken met de eerdere plannen.

Concreet betekent dit dat de gemeente op minder geld kan rekenen dan zij hadden verwacht, wat dan weer negatieve gevolgen heeft voor de begroting van de gemeente.

Ook reeds geplande projecten hebben te maken met vertraging, zoals de potentiële komst van de zonnecelcentrale. Dit project ligt momenteel stil omdat nog onzeker is of een benodigde subsidie wordt toegekend. Bovendien loopt er tegen de plannen een beroep van een aangrenzend agrarisch bedrijf die gezondheidsrisico's vreest bij de komst van de centrale.