Visie op openbare verlichting vernieuwd

In 2005 heeft Purmerend een beleidsplan vastgesteld voor de openbare verlichting. Maar de wereld staat niet stil als het gaat over verlichting in de openbare ruimte. Vandaag wordt al weer anders gedacht over onderwerpen als veiligheid, duurzaamheid, doelmatigheid en beperking van lichthinderdan tien jaar geleden.. Daarom wil Purmerend het bestaande beleid aanpassen aan de behoeften en mogelijkheden van tien jaar later: 2015.

Het nieuwe beleidsplan geeft aan dat waar mogelijk conventionele lampen worden vervangen door duurzame LED-verlichting. In ‘nieuwe’ gebieden als Baanstee-Noord en Kop West wordt direct LED-verlichting geplaatst. Ook behandelt het plan het beperken van lichthinder in woningen en gebouwen. Het houdt rekening met de snelle ontwikkelingen op het terrein van de openbare verlichting: het geldt in principe maar tot en met 2018. Het volledige beleidsplan wordt, na vaststelling door de gemeenteraad, op de website van de gemeente gepubliceerd.