Eén Ridder en tien nieuwe Leden

De oproep van burgemeester Bijl om meer verdienstelijke Purmerenders voor een “lintje” voor te dragen blijkt een succes.

Dit jaar mocht Don Bijl de benoeming bekendmaken van één inwoner van Purmerend tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau en elf inwoon(st)ers tot lid van dezelfde orde. Ridder in de Orde van Oranje Nassau werd de heer K. Trieu, vanuit Vietnam als vluchteling naar Nederland gekomen, ondernemer en daarnaast initiatiefnemer, bestuurslid en sponsor van een reeks organisaties van Chinezen in Nederland.  

Aan elf inwoners van Purmerend mocht burgemeester Bijl de versierselen overhandigen die horen bij hun benoeming tot Lid van de Orde van Oranje Nassau. In de formele taal van de officiële benoemingen zijn zij bij Koninklijk Besluit “Gelet op de aard, de duur, de uitstraling en de betekenis van zijn of haar activiteiten gekwalificeerd als iemand die zich geruime tijd heeft ingespannen ten bate van de samenleving of anderen heeft gestimuleerd”. Het gaat dan vrijwel altijd om vrijwilligerswerk, vaak in verschillende situaties en bij verschillende organisaties.

De gedecoreerden zijn (naast de tot Ridder benoemde heer Trieu) de dames A.C.Pronk-Delvers en M.P. Deeterink-Rijpkema en de heren H.P. Bosma, P. Lassing, N.M.W. Matthijsen, J.F. Oltmans, D. Peetoom, A.N. Prins, C. Root, E.S. Slegt en M.C.W. Sluis.  

Op de volgende pagina's enkele karakteristieken uit de vaak langjarige activiteiten als vrijwilliger van de nieuwe Leden van de Orde van Oranje Nassau:

De heer H.P. Bosma: Niet zomaar erelid en erevoorzitter geworden van Watersportvereniging De Noord in Den Ilp en vrijwillig begeleiders van bezoekers bij het Landschap Noord-Holland

Mevr. M.P. Deeterink-Rijpkema: organiseert en begeleidt allerhande activiteiten met bewoners van Novawhere en Molentocht en organiseert loterijen om die activiteiten financieel mogelijk te maken

De heer P. Lassing: Onder meer penningmeester bij twee volleybalclubs en bij de Huurdersvereniging InterWhere, maar ook buurtbemiddelaar en mantelzorgen.

De heer N.M.W. Matthijsen: Penningmeester bij volleybalclub Blauw-Zwart, handbalclub Vido en huurdersvereniging InterWhere Maar ook buurtbemiddelaar en mantelzorgen en lid van de financiële commissie van de Paulusparochie en het bisdom Haarlem.

De heer J.F. Oltmans: begon als vrijwillig plaatsvervangend chef exploitatie bij de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik. Werd als penningmeester en coördinator Thuisadministratie bij Humanitas Purmerend, is lid van verdienste van Humanitas

De heer D. Peetoom: Vanaf 1976 wedstijdsecretaris, complexbeheerder en lid van het klusteam van voetbalvereniging Purmersteijn.

De heer A.N. Prins: Naast een reeks functies als vrijwilliger bij de voetbalvereniging Purmersteijn ook bestuurslid, voorzitter en beheerder van het clubgebouw van de IJs- en Inline Skate Club Purmerend.

Mevr. A.C. Pronk-Delvers: Naast dirigent en arrangeur ook onder meer penningmeester van Accordeonvereniging Musica in Amsterdam.

De heer C. Root: bij sport- en ontspanningsvereniging Pontania in Amsterdam achtereenvolgens lid, penningmeester en secretaris van het hoofdbestuur en organisator en kampvader van jaarlijkse kampweken met zo’n 80 kinderen en 25 begeleiders.

De heer E.S. Slegt: onder meer vrijwilliger en voorzitter van voetbalvereniging Purmersteijn en voorzitter van de Sportraad Purmerend.

De heer M.C.W. Sluis: vrijwilliger en instructeur bij de Reddingsbrigades Bloemendaal en Texel. Heeft op vijf texelse stranden  Strandwachtenbrigades opgericht