Groenonderhoud onder de maat

Het leek zo’n goed idee bewoners betrekken bij het onderhoud van het groen in hun wijk of buurt.  Maar duidelijk wordt dat het niet genoeg werkt. De jury van de groencompetitie, waar Purmerend aan meedeed, is kritisch is over de kwaliteit van het groenonderhoud.   

Al jaren is het onderhoud van het groen in Purmerend minimaal. Door bezuinigingen is het budget ontoereikend. Alleen doorgaande routes en in het oog springende plekken worden door de gemeente nog onderhouden en verbeterd. Het overige groen in wijken en buurten moet door bewoners zelf worden verzorgd. 

Voor verantwoordelijk wethouder Hegger van de Stadspartij komt de kritiek niet onverwacht.  ‘Misschien moeten we nu concluderen dat die aanpak niet voldoet. Het is goed dat een onafhankelijke jury daar een onderbouwd oordeel over geeft. We gaan kijken hoe we dit kunnen verbeteren.’

Op korte termijn zal die verbetering zeker niet plaatsvinden. In de begroting 2018 is er geen extra geld voor gereserveerd.